Gumiszoba Projekt

“If the shoe doesn’t fit, must we change the foot?” avagy „Biztos, hogy a lábat kell kicserélni, ha a cipő szorít?”
/Gloria Steinem/

A Gumiszoba Projekt célja, hogy hozzájáruljon a nők társadalmi és gazdasági helyzetének javulásához, a nők autonómiájának növekedéséhez, a társadalmi és gazdasági folyamatokkal kapcsolatos döntéshozatalban való arányos részvételhez.

A Gumiszoba Projekt célja, hogy hozzájáruljon a nők elnyomásának, és a nők ellen irányuló gazdasági, strukturális, fizikai, szexuális és verbális erőszaknak a megszüntetéséhez.

Háttér

 • Úgy gondoljuk, azt látjuk, hogy a rendszerváltás óta a nők helyzete Magyarországon nem hogy nem javult, de folyamatosan romlik.
 • Úgy gondoljuk, hogy politikai hovatartozástól függetlenül nincs Magyarországon egyetlen párt vagy politikai erő sem, amelynek számunkra elfogadható nőprogramja lenne. A döntéshozókban nincs értékelhető szintű szándék a nők helyzetének javítására. Azokat a pártokat sem tartjuk felkészültek genderkérdésekben, amelyek magukat a témában progresszívnek gondolják.
 • Úgy gondoljuk, hogy a férfitársadalom alapvetően nem érti a nők gazdasági és társadalmi problémáit, a férfiak sem mint egyének, sem mint társadalmi csoport nem reflektálnak előjogaikra, és arra sem, hogy ezzel milyen helyzetbe hozzák a nőket és a gyerekeket.
 • Úgy gondoljuk, hogy nincs ma Magyarországon olyan számottevő férficsoport vagy férfikör, amely érdemben kiállna a nők elnyomása ellen. Ez egyben azt is jelenti számunkra, hogy a férfiak nem partnerek a törekvéseinkben.
  Jelenleg csak magunkra számíthatunk.
 • Úgy gondoljuk, hogy mind a mai napig nincs társadalmi szinten érdemben sem kimondva, sem elismerve a nők és gyerekek elleni férfierőszak mértéke és mindaz a társadalmi és gazdasági kár, amit ez okoz. Továbbá nincsenek sem megfelelő törvények, sem megfelelő intézményrendszerek a férfierőszak megszüntetésére, a nők és gyerekek biztonságának garantálására.
 • Úgy gondoljuk, hogy elfogadhatatlan, hogy a XXI. századi Magyarországon még mindig nincs a politikai vezetésben 50% arányban nő, ezzel egyidőben a férfi politikusok, vallási vezetők és véleményvezérek még mindig azt hiszik, hogy beleszólhatnak a nők reprodukciós jogaiba, abba, hogy a nők akarnak-e szülni, vagy  akarnak-e terhességet megszakítani, és ha igen, akkor milyen módszerekkel.
  Nincs ehhez joga egyetlen férfinek sem! A mi testünk, a mi életünk, férfi ebbe nem szólhat bele!
 • Úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 25 év elég volt arra, hogy lássuk és nőként kimondjuk: Nem számíthatunk a férfiakra egy egyenlőbb, igazságosabb, a nők és gyerekek számára a jelenleginél biztonságosabb társadalom közös építésében.
 • A fentiek miatt ezért úgy gondoljuk, hogy a nőknek egyedül, illetve egymással összefogva kell kialakítaniuk azokat a gazdasági és társadalmi konstrukciókat, melyekben kiegyensúlyozott, igazságos és biztonságos módon élhetnek, különösen akkor, ha gyereket nevelnek. A gyerekvállalás kiszolgáltatottá és függővé teszi a nőket egy alapvetően nem nőbarát társadalomban. A szegénység kockázatának leginkább a gyereküket egyedül nevelő nők vannak kitéve.

Amit csinálunk

 • Társadalmi jelenségeket vizsgálunk női szempontokból, ezekről beszélünk, írunk.
 • Erősítjük magunkat és egymást.
 • Együtt gondolkodunk, közösséget építünk.
 • Igyekszünk olyan új életvezetési megoldásokat találni, melyben a jelenleginél nagyobb kiszámíthatósággal, biztonsággal, autonómiával és méltósággal élhetünk.
 • Szolidaritást vállalunk más elnyomott csoportokkal, kiállunk az elnyomás, a kizsákmányolás és a szegénység ellen.
 • Olyan online feminista tereket hozunk létre és működtetünk, melyekben a nők – a lehetőségekhez mérten – védett térben tudnak együtt gondolkozni, tervezni, fejlődni.
 • Moderálunk, méghozzá a saját szempontjaink szerint. A moderáció célja saját tereink saját elképzeléseink szerinti hangulatának és gondolatvilágának a védelme, illetve annak biztosítása, hogy azoknak a nőknek, akik ebben a térben jól érzik magukat és kapcsolódni akarnak, ne kelljen ugyanazt az agresszív, elhallgattató lenyomást eltűrniük, amit a társadalomban és a virtuális terekben is rendszeresen el kell akkor, ha rendszerkritikus és feminista nézőpontokat képviselnek.

Amit nem csinálunk

 • Nem célunk, hogy mindenki szeresse a projektünket, vagy egyetértsen velünk. Sokféle nézőpont, világkép, hit, igény létezik, a miénk ezek közül csak egy. Nem kívánunk téríteni sem meggyőzni senkit, sőt öröm számunkra, ha az emberek gondolkoznak és megszülik saját világképüket, igazságaikat. Azon nők számára tudunk bármit is kínálni, akik a fentiekkel egyetértenek, erre igényük van, netán örülnek, hogy valaki ezt a munkát hajlandó végezni.
 • Nem tűrjük, hogy a jelenlegi rendszer fenntartásában érdekelt nők és férfiak kikezdjenek bennünket. Elegünk van és változást akarunk! Azokkal, akik hitelteleníteni akarják a munkánkat, egyszerűen nem állunk szóba.
 • Nem megyünk bele meddő vitákba.

A Gumiszoba Projekt egy kísérlet, melyet igyekszünk a legjobb tudásunk és hitünk szerint építeni. Sikere attól függ, hogy amit látunk, amit gondolunk, amit elérni akarunk az valójában mennyire releváns társadalmi szinten, hogy ezeket a változásokat a nők mennyire akarják ténylegesen. Lehet hogy igen, lehet hogy nem. A Gumiszoba Projekt csapata úgy döntött, hogy beleteszünk ebbe a projektbe most időt, energiát, és toljuk addig, amíg van hozzá kedvünk. Ha egy idő után azt látjuk, hogy a mondanivalónk nem releváns, hogy ezekre a gondolatokra nincs szüksége a magyar nőknek, akkor abbahagyjuk majd. Sem a megélhetésünk, sem a lelki békénk, sem az identitásunk nem ettől a projekttől függ. Azért csináljuk, mert hiszünk benne, és csak addig csináljuk, amíg hiszünk benne. Sok tervünk és ötletünk van. Ha ezekre a nők támogatón reagának, akkor szeretnénk megvalósítani ezeket.

Örömmel és szeretettel fogadunk minden nőt, aki mindezekhez a gondolatokhoz, tervekhez kapcsolódni szeretne, sőt ilyen férfiakat is szívesen látunk (ez utóbbi félmondatot “Főgumi” nem így gondolja, de a csapat döntését elfogadja és tiszteletben tartja).

 

(Ha tetszett a bejegyzés, használd a megosztó gombokat!)